Program Jumat Religi SMK Patria Gadingrejo (20 Nov 23)

Program Jumat Religi SMK Patria Gadingrejo tahun 2023 merupakan kegiatan rutin pekanan yang dilaksanakan setiap bulan. Pembiasaan Sholat Dhuha dan berinfak dalam bentuk infak harian dari masing-masing kelas akan diwujudkan dalam bentuk bingkisan sembako untuk kemudian disalurkan kepada 100 siswa yang tidak mampu dan 50 kaum dhuafa di sekitar sekolah.

Program Jumat Religi menjadi alternatif pemacu semangat berinfak terutama di kalangan civitas akademika SMK Patria Gadingrejo. Bukan sekadar mengumpulkan infak harian tetapi seluruh murid melalui perwakilan kelas secara bergilir akan menyalurkan infak yang diperoleh secara langsung kepada kaum dhuafa yang memerlukan bantuan. Tanpa bermaksud riya dalam ibadah, kegiatan ini bertujuan menumbuhkembangkan semangat berbagi melalui pembiasaan berinfak dan sedekah. Pemilihan hari Jumat di samping merupakan hari yg mulia di ajaran islam, (sayyidul ayyam). Dengan kesempatan menyalurkan perolehan infak secara langsung maka akan banyak keberkahan yang didapatkan. Kebahagiaan yang tak terkira ketika mendapati senyum bahagia dari mereka yang mendapatkan bingkisan, belum lagi untaian doa yang mengalir agar para murid SMK Patria Gadingrejo, menjadi generasi yang sholih dan sholihah, generasi yang beriman, sehat, mandiri, berakhlakul karimah, religius, terampil, dan berwawasan global Aamiin.